Thiết kế website công ty cổ phần OTRAN DONG NAI

Công ty Cổ Phần Otran Đồng Nai là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nhà xưởng dịch vụ cho thuê, cung cấp các nhà xưởng đầy đủ cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 

Ngoài ra, Otran Đồng Nai cung cấp các dịch vụ logistics gia tăng như bốc dỡ hàng hoá, cân hàng, đóng gói, đóng hàng, hỗ trợ  thông tin về lĩnh vực logistic.