Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Bình An

Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Bình An
Xem website: http://bair.com.vn/

BÌNH AN là nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam
về thiết bị xử lý không khí, lạnh công nghiệp và thông gió: AHU, FCU, COIL..