Quản trị nội dung website


Quản lý hay quản trị nội dung website là quá trình cập nhật nội dung, văn bản, hình ảnh và đăng tải các nội dung đó lên trang web, thường là thông qua một hệ thống quản trị nội dung web gọi là CMS (Content manager system). Có một số yếu tố quan trọng mà cần phải được xem xét khi giải quyết nội dung quản lý trực tuyến, chẳng hạn như làm thế nào một trang web có giao diện tùy biến và làm thế nào để tổ chức nội dung thành các loại khác nhau để điều hướng dễ dàng...Chắc chắn, chất lượng của nội dung trang web là quan trọng, nhưng nếu người dùng không thể dễ dàng truy cập nội dung đó, trang web có nguy cơ mất lưu lượng truy cập.

Quản trị nội dung website

Quản lý một trang web là một công việc 24/7. Để đáp ứng lượng truy cập của tất cả người dùng, website phải được cập nhật nội dung, hình ảnh để mang lại người dùng trải nghiệm tuyệt vời. Việc tạo ra trang web và để vận hành website hoạt động ổn định bằng cách họ đã sử dụng quản lý nội dung website (WCM).

Làm thế nào để quản lý  nội dung trang web thành công?

Cũng như tất cả các chiến lược khác, để quản lý thành công nội dung trực tuyến, công ty cần phải có một chiến lược quản lý nội dung. Một trong những bước đầu tiên để quản lý nội dung trực tuyến là để quyết định loại nội dung bạn muốn có trên trang web của bạn. Các loại nội dung bạn muốn xuất bản trực tiếp ảnh hưởng đến những công cụ cài đặt bạn sẽ cần. Ví dụ, nếu bạn chỉ muốn gửi thông tin cập nhật trên blog và liên kết đến các trang web khác, kiến ​​trúc của trang web của bạn sẽ khác với một công ty người muốn gửi, nói, video hay hướng dẫn tương tác.

Tổ chức nội dung tốt sẽ không chỉ làm cho nó dễ dàng hơn cho khách truy cập để điều hướng trang web của bạn, nhưng sẽ giúp tránh sự trùng lặp nội dung hoặc lặp đi lặp lại trong tương lai. Công ty thiết kế web cần phải quản lý các nội dung dựa trên nhu cầu của người dùng; sử dụng nội dung phổ biến, thuật ngữ và vị trí; sử dụng điều hướng nhất quán; quản lý liên kết; và cuối cùng, áp dụng siêu dữ liệu, hoặc một tập hợp các dữ liệu mô tả và cung cấp thông tin về dữ liệu khác.


Với đội  ngũ biên tập viên có kỹ năng “viết lách”, kiến thức sâu, đào tạo chuyên nghiệp sẽ tối ưu hóa nội dung cho website mới mẻ, đầy đủ và thông tin chi tiết đến cho người đọc, đối tác của quý doanh nghiệp.

Quy trình quản trị nội dung:

  • Tư vấn thông tin, chiến lược phát triển nội dung cho website.
  • Tiến hành cập nhật thông tin, chỉnh sửa hình ảnh theo danh mục ngành nghề.
  • Báo cáo định kỳ tiến trình quản trị nội dung và hiệu quả của quản lý nội dung mang lại.