Search

Search Criteria

Search:

News meeting the search criteria

Show:

Cloud server là gì
Posted On: 16:20:50 - 06/10/2020 - Viewed: 751
Cloud server là dạng mô hình máy chủ ảo được triển khai trên nền tảng công nghệ của điện toán đám mây, cho phép chia sẻ dữ liệu từ các thiết bị khác nhau thông qua Internet. Cloud server là một trong những máy chủ ảo hiện đại nhất trong nền tảng máy chủ ảo hiện nay....