Phần mềm Quản Lý Trường Mầm Non chuyên nghiệp

Trường Mầm Non là nơi nuôi dưỡng những nhân tài mới của xã hội đang được Nhà Nước chú trọng và phát triển. Để việc quản lý không gặp khó khăn thì phần mềm quản lý Mầm Non sẽ rất có hữu ích giúp nhà trường cũng như giáo viên quản lý được nội dung giảng dạy cũng như công tác dinh dưỡng và giáo dục cho bé yêu.

Sử dụng phần mềm quản lý trường Mầm Non sẽ giảm tối đa chi phí quản lý, nhân sự, tiết kiệm thời gian quản lý, thời gian quan tâm chăm sóc bé yêu nhiều hơn đảm bảo tốt sự phát triển của bé.

Dưới đây là chức năng tiêu biểu của Phần mềm Quản lý trường Mầm Non:

PHÂN HỆ CHI TIẾT PHÂN HỆ
1. Module quản lý
học sinh – học phí

I. Danh mục:

 • Khung học phí áp dụng theo thời gian
 • Phiếu ghi nhận cho chị em ruột học cùng trường
 • Nhập các khoản khấu trừ áp dụng theo thời gian

II. Quản lý thông tin tuyển sinh

 •      Quản lý danh sách học sinh toàn trường
 •      Phiếu thu thập thông tin từ cha mẹ học sinh
 •      Bộ hồ sơ tiếp nhận học sinh
 •      Hồ sơ cá nhân của trẻ (cho 03 bộ phận đồng theo dõi: văn phòng, giáo viên lớp và y tế)
 •      Bộ hồ sơ tiếp nhận học sinh 
 •      Quy trình tuyển sinh (dạng rút gọn) 
 •      Bộ câu hỏi: Câu hỏi và trả lời
 •      Slides marketing tuyển sinh
 •      Nội dung các hội thảo tuyển sinh

III. Xử lý thông tin

 • Phân biệt màu sắc học sinh tháng trong 4 tháng đầu cho chuyển màu khi cần
 • Phiếu ghi nhận cho chị em ruột học cùng trường
 • Lập phiếu ghi nhận có ăn sáng hay không
 • Phiếu nhập học cho học sinh
 • Phiếu nghỉ học cho học sinh

IV. Quản lý lớp học

 • Quản lý thông tin danh sách lớp
 • Phân lớp cho học sinh khi nhập học

V. Chức năng điểm danh

 • Điểm danh theo ngày (X: đi học, V: vắng mặt)
 • Phiếu in điểm bằng danh sách theo lớp học

VI. Quản lý học phí

 • Quản lý học phí theo tháng
 • Phiếu báo đóng học phí theo tháng cho từng học sinh hoặc đồng loạt

VII. Báo Cáo

 • In ra phiếu báo đóng học phí cho tháng sau (các khoản khấu trừ được lấy từ tháng hiện tại) để gửi cho phụ huynh (theo mẫu của trường)
 • In bảng điểm danh theo từng lớp (theo mẫu của trường)
 • In bảng đóng học phí toàn trường (theo mẫu của trường)
 • In bảng điểm danh toàn trường: ghi nhận tổng số lượng học sinh đi học trong từng ngày (theo mẫu của trường)
2. Module quản lý nhân viên

IQuản lý thông tin nhân viên

 • Quản lý thông tin nhân viên (Ghi lại quá khứ làm việc)

II. Điểm danh

 • Ghi nhận giờ vào ra của nhân viên
 • Trừ lương nếu đi trễ hoặc về sớm (bảng tiền phạt có thể thay đổi theo thời gian)
 • Nhà trường sử dụng máy chấm công trên phiếu, sau đó tự nhập thông tin thời gian vào chương trình

III. Tính lương

 • Lương tính theo hệ số lương
 • Lương căn bản có thể thay đổi theo thời gian
 • Tính phụ cấp thâm niên: tính từ tháng vào làm tới tháng tính lương mà được hưởng phụ cấp theo quy định (bảng phụ cấp có thể thay đổi theo thời gian )
 • Phụ cấp học sinh ngoài sĩ số trong tháng sẽ tự nhập
 • Phụ cấp học sinh tháng thứ 3 trong tháng sẽ tự nhập
 • Các khoản khác (thưởng/phạt/phụ cấp khác) sẽ tự nhập
 • Tiền thưởng chuyên cần 120.000 /1 tháng trong trường hợp không nghỉ quá 1 ngày trong tháng đó.
 • Cho phép tạm ứng
 • In phiếu tính lương cho từng nhân viên

3. Module quản lý y
tế - sức khoẻ

I. Chức năng đo chiều cao cân nặng

 • Ghi nhận chiều cao và cân nặng theo từng tháng
 • In bảng quá trình khám của từng học sinh
 • In bảng quá trình khám của từng lớp
 • Chức năng khám sức khoẻ
 • Ghi nhận thông tin thời gian của từng đợt (số giun, uống vitamin, chích thuốc, …)
 • In bảng tổng kết theo từng đợt

II. Chức năng báo cáo

 • In quá trình khám sức khoẻ cuối năng hoặc khi nghỉ học
 • In biểu đồ tăng trưởng chiều cao và cân nặng

4. Module quản lý thu chi

I. Chức năng thu : cho phép in biên lai theo mẫu giấy A5 trên máy in laser thông thường

 • Thu học phí
 • Thu các khoản ngoài học phí (đồng phục, …)
 • Thu khác

II. Chức năng chi (ghi nhận biên lai, hoá đơn)

 • Chi mua hàng
 • Chi tạm ứng
 • Chi lương
 • Chi khác

III. Chức năng báo cáo

 • Bảng công nợ thu học phí
 • Bảng tổng hợp thu chi trong ngày/tháng/năm

5. Module quản lý kho

I.Chức năng nhập hàng

 • Quản lý danh sách các sản phẩm, hàng hoá

II.Nhập hàng thực phẩm khô : chỉ quan tâm số lượng trong tháng

 • Nhập đồng phục, văn phòng: có ghi nhận giá – tính giá bình quân

III.Chức năng xuất hàng

 • Xuất từ kho thực phẩm khô: xuất cho người nào sử dụng
 • Xuất từ kho văn phòng: xuất bán cho phụ huynh

IV.Chức năng báo cáo: báo cáo lượng hàng tồn trên các kho

6. Quản lý tài sản(update)
 • Danh mục trang thiết bị mua sắm + mã số 
 • Nhà cung cấp
 • Thời hạn bảo hành, bảo trì
 • Sửa chữa
 • Thanh lý, thay mới
7. Quản lý dinh dưỡng (update)

Quản lý dinh dưỡng

 • Khẩu phần ăn
 • Thực đơn
 • Thực phẩm nhập sử dụng hàng ngày
 • Thực phẩm nhập lưu kho
 • Nhà cung cấp
 • Điểm danh báo ăn
 • Tiền ăn tháng của học sinh
 • Tiền ăn tháng của giáo viên & nhân viên
8. Quản lý đào tạo và
tuyển sinh giáo viên

Quản lý tuyển dụng và đào tạo giáo viên

 • Mô tả công việc
 • Đăng tuyển giáo viên
 • Quy trình tuyển dụng
 • Bộ hồ sơ xin tuyển dụng
 • Bộ hồ sơ tiếp nhận khi tuyển dụng
 • Lộ trình đào tạo và phát triển cá nhân cho giáo viên và nhân viên
9. Quản lý chương
trình giảng dạy

Quản lý chương trình giảng dạy

 • Biên chế năm học theo năm/tháng/tuần
 • Chương trình tiếng Việt theo biên chế năm học
 • Chương trình tiếng Anh theo biên chế năm học
 • Chương trình phát triển kỹ năng toàn diện
 • Kiến tập
 • Dự giờ
 • Thư viện bài giảng điện tử
 • Sáng kiến, kinh nghiệm mới
 • Tài liệu tham khảo khác
10. Module phân quyền
 • Phân quyền người sử dụng theo từng module
 • Các tài khoản được phân theo nhân viên có trách nhiệm
11. Công nghệ được sử dụng
để xây dựng phần mềm
 

 

 

Tham khảo phần mềm khác: