Dịch vụ Email Marketing

Email Marketing là hoạt động tiếp thị cho sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng kết nối toàn cầu internet. Là sự kết hợp sáng tạo và kỹ thuật của internet, bao gồm thiết kế, phát triển, quảng cáo và bán hàng đem lại nhiều lợi ích như chi phí thấp để truyền tải thông tin và truyền thông, thời gian thực hiện nhanh chóng, cho phản hồi ngay lập tức…Marketing bằng email là một hình thức Marketing sử dụng Email, sách điện tử hay Catalogue điện tử để gửi đến khách hàng, thúc đẩy và đưa khách hàng quyết định mua các sản phẩm của mình.

Hoạt động marketing bằng email gồm 2 hình thức:

  • Email marketing cho phép hay được sự cho phép của người nhận (Solicited Commercial Email), đây là hình thức hiệu quả nhất.
  • Email marketing không được sự cho phép của người nhận (Unsolicited Email Marketing hay Unsolicited Commercial Email - UCE) còn gọi là Spam. Đây là hai hình thức marketing bằng email đầu tiên xuất hiện trên Internet.

Lợi ích CỦA DỊCH VỤ EMAIL MARKETING

loi ich quan tri noi dung website

Quản lý danh sách Email Marketing: Tải lên danh sách người đăng ký sẵn có của bạn một cách trực tiếp. Và dễ dàng quản lý danh sách Email.

Theo dõi thống kê, chi tiết chiến dịch Email Marketing: Số lượng Email được gửi đi. Số lượng người nhận được. Số lượng Email được mở. Số lượng Email bị trả về. Số lượng người click vào liên kết trong Email…

Gửi những Email Marketing với nội dung cá nhân hóa: Phân loại đối tượng khách hàng như nhóm khách hàng theo nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính…

Tạo các Email Marketing HTML chuyên nghiệp: Lựa chọn mẫu Email có sẵn hay thiết kế mẫu email phù hợp với chiến dịch marketing của từng doanh nghiệp. Quản lý ảnh nhúng trong Email. Trình soạn thỏa Email HTML.

Thu nhập dữ liệu qua Survey Tạo các cuộc thăm dò & gửi tới hàng ngàn khách hàng một cách nhanh chóng.