Phát triển Phần Mềm


Với SmartID vấn đề phát triển phần mềm là dịch vụ trọng tâm. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn, niềm đa mê  công nghệ chúng tôi cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm đa dạng cho nhiều doanh nghiệp.

Lấy giá trị khách hàng làm trung tâm để đưa ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của từng công việc của từng doanh nghiệp để cho khách hàng khai thác những giá trị triệt để, tăng lợi nhuận và tiết kiệm tối đa chi phí. Ngoài ra, còn giúp doanh nghiệp điều hành chuyên nghiệp, quản trị thống kế, theo dõi đánh giá chính xác năng lực của từng nhân viên qua kết quả của công việc…

Sự hài lòng của Quý khách hàng làm tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm phần mềm tốt nhất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu công việc và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Một số dịch vụ phát triển phần mềm chúng tôi đang cung cấp: