Posted On: 09:00:44 - 05/05/2021 - Viewed: 2377

 

Trang web của bạn có thân thiện với thiết bị di động không

 
Tìm kiếm trên thiết bị di động, bạn sẽ nhìn thấy nội dung "thân thiện với thiết bị di động" bên cạnh kết quả tìm kiếm đủ điều kiện.
 
Nếu trang web của bạn thân thiện với thiết bị di động, điều này có thể giúp thúc đẩy lưu lượng truy cập vào trang web thay vì đối thủ cạnh tranh không thân thiện với thiết bị di động từ các tìm kiếm được thực hiện trên điện thoại thông minh và máy tính bảng.
 
Để đủ điều kiện là 'thân thiện với thiết bị di động', bạn sẽ cần đảm bảo rằng trang web của mình:
 
1. Website không sử dụng flash
2. Có văn bản, thông tin có thể đọc được
3. Reponsive và điều chỉnh nội dung phù hợp với màn hình đang được sử dụng để xem.
4. Có các liên kết đủ xa để chúng dễ nhấp vào
 
Bạn có thể tìm hiểu xem trang web của bạn có đủ điều kiện sử dụng công cụ kiểm tra thân thiện với thiết bị di động của google. Nếu bạn không vượt qua bài kiểm tra, Google sẽ cho bạn biết những cải tiến bạn cần thực hiện.
 
Nếu bạn muốn chúng tôi làm cho trang web của bạn 'thân thiện với thiết bị di động' xin vui lòng liên hệ.
 
 

website responsive

 

 

 

Tin liên quan